MP_Logo   Mayreni Publishing - Մայրենի Հրատարակչութիւն

Մեր նորագոյն հրատարակութիւնը
Our latest publication

The Post-WWI Rise of Turkish
Nationalism and Resumption of
Genocidal Policies:
A Collection of Prime Sources
Documenting the Treatment of
Armenians and Greeks in TurkeyԹուրք Ազգայնականութեան վերելքը եւ Ցեղասպանական Քաղաքականութեան վերսկսումը Առաջին Աշխարհամարտէն Ետք՝
Թուրքիոյ մէջ հայերու եւ յոյներու նկատմամբ վերաբերումը փաստագրող սկզբնաղբիւրներու ժողովածոյ
Click the image to browse through


Մեր նախորդ հրատարակութիւնը
Our previous publication

Եղերական պատմութիւնը՝
արեւմտահայ նահանգներու
եւ
Կիլիկիոյ կորուստին

Ա. Գիրք  (Ատենագրութիւններ)

Բ. Գիրք  (Յաւելուած, Ցանկեր)


"Corpus of Minutes of the National Representative Assembly, Interdenominational Representative Assembly, and Mixed Council of the Armenians of Turkey (1919-1922)"

A tragic story of the loss of the provinces
of Western Armenia
and Cilicia to Turkey
after the end of World War I


Armenians in the Ottoman Empire

Armenians in the Ottoman Empire:
An Anthology of Transformation 13th-19th CenturiesThis out-of-print anthology, published in 1998, contains 200 accounts by foreign travelers on Armenians who lived under barbaric Ottoman rule in Asia Minor and the interior, and on their occupied ancestral lands known as the Armenian Provinces of the Ottoman Empire and Cilicia.Click the image to browse through


 

Մայրենիի այլ հրատարակութիւններ  (ներբեռնելի)
Other publications by Mayreni  (downloadable)

•   Գալայճեան, Արայ
     Օրը Օրին
•    Գառեան, Գէորգ
     Նարնջաստաններու Կանչը
•    Հայկենց, Մ.
     Անուրջ Գետին Կամուրջները
     Մինչեւ դրախտը եւ անդին
•    Ղազարեան, Վաչէ
     Ազգային Պատուիրակութեան Գործունէութիւնը
     Ակռամանեակ
     Զօրավար Անդրանիկ Կը Խօսի
     Որբաշխարհ
     Սիրակարօտ Հոգիներ
•    Տատրեան,  Փրոֆ. Վահագն
     Ակնարկներ Հայկական Ցեղասպանութեան Մասին
•    Քէօսէեան, Գրիգոր
     Գիր Եւ Գիծ
     Շահան Շահնուր Նամականի Ա.
     Շահան Շահնուր Նամականի Բ.
     Շահան Շահնուր Նամականի Գ.
     Հայկական Սինեմա
     Պրիսմակին Գոյները